A legjobb online élmény érdekében cookie-kat használunk. Tekintse meg cookies szabályzatunkat.

Általános tájékoztatás

Jogi nyilatkozat

Copyright:

A Vodafone weboldalak - a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: Vodafone Magyarország zrt. - kizárólagosan jogosult. A Vodafone Magyarország zrt. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély:

A weboldalakon található "Vodafone" márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Vodafone Group Plc, a Vodafone Group Plc felhatalmazása alapján a Vodafone Ireland Marketing Limited-del kötött Védjegyhasználati Megállapodás alapján Magyarországon a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ezen védjegyek használatára jogosult. A weboldalakon található termék- és díjszabás - részben szöveges, részben ábrás - nevek a Vodafone Magyarország zrt. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Vodafone Magyarország zrt. , illetve bizonyos esetekben a Vodafone Group Plc előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga:

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Vodafone Magyarország zrt. fenntartja. A Vodafone Magyarország zrt. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, előfizetői magatartások tanúsítására, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt Általános Szerződési Feltételei egyébként lehetővé teszik, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Vodafone Magyarország zrt. -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A weboldal látogatója tudomásul veszi és a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a Vodafone Magyarország zrt. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatásának nem előfizetője. A Vodafone Magyarország zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy weboldal több pontján történik információgyűjtés., néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A Vodafone Magyarország zrt. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve ügyfél hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az előfizető tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Vodafone Magyarország zrt. 1476 Budapest, Pf.:350. postai és az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Regisztráció a hírlevélre:

Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is igényelhetjük. A kért információt arra használjuk, hogy a Hírlevelet a megadott helyre eljuttassuk.

Linkek:

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A Vodafone Magyarország zrt. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság weboldalaira vonatkozik.

Biztonság:

A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Vodafone Magyarország zrt. az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért való felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták:

A jelen felhasználási feltételek alkalmazásából eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Lépj velünk kapcsolatba